STYPENDIA BURMISTRZA

W piątek 25 września 2015 r. odbyła się XI gala wręczenia Stypendiów Burmistrza Krotoszyna najzdolniejszym uczniom szkół podstawowych i   gimnazjalnych.

Dyplomy poświadczające przyznanie stypendiów wręczał uczniom burmistrz Franciszek Marszałek w asyście dyrektorów szkół. Gratulacje składali również obecni na uroczystości radni. W II półroczu roku szkolnego 2014/2015 stypendiami uhonorowano  124 gimnazjalistów. Z naszego gimnazjum byli to:
1.    Anna Praczyk
2.    Anna Witczak
3.    Filip Augustyniak
4.    Jan Bzdęga
5.    Jan Olszewski
6.    Julia Dzierla
7.    Kacper Fiuk
8.    Magdalena Chrobot
9.    Mikołaj Murawski
10.    Piotr Minta
11.    Piotr Świst
12.    Szymon Kosakowski
13.    Zofia Mielcarek

Dodatkową niespodzianką XI gali było uhonorowanie nagrodami specjalnymi stypendystek, które począwszy od pierwszego półrocza klasy IV szkoły podstawowej, aż po drugie półrocze klasy III gimnazjum uzyskiwały średnie oceny z wszystkich przedmiotów znacznie wyższe niż kryterium regulaminowe. Nagrody specjalne (tablety) z rąk burmistrza odebrały Julia Dzierla i Wiktoria Kliś.